Familjen Carl Alfred Andersson från Häggum i USA

Elis Hedman


Häggum är beläget cirka 1½ mil sydväst om Skövde i Västergötland. Familjen Andersson ägde där ¼ av gården Stora Gåran.


Carl Alfred Andersson föddes den 7 januari 1834 i Gustav Adolfs församling i Västergötland. Den 20 juni 1865 gifte han sig med Lovisa Mathilda Johansdotter Lundquist född den 12 januari 1843 i Häggums församling i Skövde kommun i Västergötland.

Under tiden de bodde i Sverige fick de fem barn:

Ida Atea, född den 24 mars 1866,

John Edvin, född den 13 november 1869,

Richard Albin, född den 31 december 1871,

Axel Albert, född den 11 oktober 1874 och

Frans Edvard, född den 27 juli 1879. Frans dog den 17 november 1879.Ida och Albin tog i Amerika mammans efternamn medan Edvin Albert och Enoch (född i USA) ändrade namnet till Lindquist.Enligt husförhörslängd för Häggum AI:10 sid 101 flyttade hela familjen till Amerika 1884 men enligt utflyttningshandlingar flyttade först Carl Alfred den 31 mars 1882 till Amerika. Destination var Willmar i Kandiyohi County cirka 150 km väster om Minneapolis i Minnesota. Hustrun Lovisa Mathilda och barnen lämnades kvar i Häggum. Detta var inget ovanligt förfarande att någon reste före den övriga delen av familjen för att förbereda de andras ankomst.

Den 30 maj 1884 utvandrade Lovisa Mathilda tillsammans med barnen Ida, Albin och Axel. Destination var Kerkhoven, cirka 30 km nordväst om Willmar. Tillsammans med familjen reste också en granne vid namn Carl W. Granquist, som var huvudman för sällskapet. Chicago är dock angivet som hans destination. I utrsehandlingarna är barnen upptagna som om de hette Granquist. Troligt är att Carl och Ida var fästfolk och att han följde med familjen till Minnesota där han och Ida gifte sig samma år.

I Amerika fick Carl Alfred och Lovia Matilda ytterligare en son som fick namnet Enoch.

När familjen år 1884 flyttade till Amerika flyttade sonen Johan Edvin till Göteborg. År 1888 emigrerade även Edvin till Amerika


Ida gifte sig således med Carl och år 1884 flyttade de med en oxvagn väster ut till LaBolt i Grant County i Syd-Dakota. På en karta från 1910 finns Carl W. noterad som ägare till en farm om 80 acres i sektion 29 och två farmer om 80 respektive 85 acers i sektion 32 i Madison Township i Grant County i Syd-Dakota.

Den så kallade ”homestead”-lagen infördes 1862 av president Lincoln. Han hade förklarat att varje emigrant som var villig att bli amerikansk medborgare skulle gratis erhålla 160 acers mark, vilket motsvarade 132 tunnland. Denna typ av mark kunde erhållas under åren 1865 – 1890.


I tidningen THE HERALD ADVANCE LaBolt, April 27, 1903 finns en notis som i översättning anger att fru C. W. Granquist har återvänt från Minneapolis efter fyra månaders frånvaro under vilken tid hon fått medicinsk behandling. Hon står alltså nämnd under sin mans namn.

I samma tidning står LaBolt, May 13, 1904 att C.W. Granquist har utsetts till jurymedlem för en period.


Ida och Carl fick fyra barn:

Albert,

Ellen,

Hannah och

Ester Othelia.


Albert Granquist föddes i LaBolt i Syd-Dakota. Han gifte sig med Weltha Grace Anderson.

Albert och Grace fick tre barn:

Carl,

Delores och

Glen.


Ellen Granquist föddes i LaBolt i Syd-Dakota. Hon gifte sig med August Polson.

Ellen dog 1975.Hanna Granquist föddes i LaBolt i Syd-Dakota. Hon gifte sig med Bill Mudge. De bosatte sig i San Pedro i Kalifornien.


Esther Otelia Granquist föddes den 14 juni 1886 i Madison Township i Syd-Dakota. Den 27 april 1913 gifte hon sig med John William Hedman, född den 30 juni 1886 i Troy i Syd-Dakota.Ester Othelia och John William fick sex barn:

Myrtle Rosella,

Mildred Verna,

Reymond William,

Warren John,

Kenneth Lavern och

Lloyd Clarence.


Othelia Granquist och Will Hedman.


Enligt husförhörslängden Häggum AI:10 sidan 101 flyttade Johan Edvin år 1884 till Göteborg. Men år 1888 utvandrar han till USA från Häggum så tydligen har han återvänt till sin hemförsamling.

I Amerika gifte sig Edvin med Josephine Haglund från Halna församling i Töreboda kommun i Västergötland. Josephina var född 21 oktober 1869. Hon emigrerade den 19 april 1893.

Edvin och Josephina gifte sig 29 juli 1899 i Strandburg i Syd-Dakota. De bodde först i närheten av LaBolt i Grant County och flyttade sedan till Hazel i Syd-Dakota där de fick dottern Ruby, född den 11 november 1901.


Tidningen THE HEROLD ADVANCE anger den 16 mars 1903 att Edvin har köpt ett hus i LaBolt av Nels Bergland för $ 850 och att han ska bli chef för The Northwestern Elevator (spannmålssilo). Tidningen meddelar den 29 juni 1903 att Edvin förra veckan flyttade till LaBolt.

De återvände senare till LaBolt där de bodde resten av livet.

Edvin var chef för en spannmålssilo i LaBolt fram till sin pensionering.

Edvin dog den 27 juni 1947 och Josephine dog 10 juli 1949


Richard Albin Lundquist gifte sig den 23 maj 1896 med Jennie Augusta Pettersson, född den 10 mars 1873 i Småland.

bakåt