Amerikabrevet 

Från Adolf Fredrik Gustafsson Chicago                                   Adolf Fredrik var farfars morbror

 

åter