Alexis  Hammarström

8 jun 1858  -  21 jan 1936

 

 

 

 

8 juni1858 Född på Hedum i Bärfendal socken Bohuslän

Far smedgesällen Niklas Hansson

Mor Brita Maria Andersdotter

Ca 1859 Familjen flyttar till Hede Vernixgård i Kville socken Bohuslän
Ca 1862 Familjen flyttar till Norra Ödsmål Kville
1879 Göteborgs Högre Latinläroverk : Klassisk linje
1882 Hovrättsexamen Uppsala
29 nov 1893 Gift med Maria Christina Engellau Jakob o JohannesStockholm
26 aug 1984 Dotter Elisabet föds i Hedvig Eleonora Stockholm
20 juni 1896 Son Torsten Ludvig föds i Hedvig Eleonora Stockholm
21 jun 1910 Flyttar till Växjö
15 okt 1925 Flyttar till Engelbrekt Stockholm
21 jan 1936 Alexis dör Engelbrekt Stockholm. Begravs på Norra begravningsplatsen
24 okt 1968 Hustru Maria dör Oscar Stockholm
18 Nov 1981 Dotter Elisabeth Carlheim-Gyllenskiöld dör Skurup
9 maj 1965 Son Torsten dör Pully Schweiz
1882 Hovrättsexamen  Uppsala
1883 E o notarie i Fjällbacka  flyttar till Göteborg. Bor hos föräldrarna i Haga
1884

Hovrättsnotarie   Kragenäs  Tanum

1886

vice Häradshövding  Klara Stockholm

Ca 1890 Häradshövding
1895

Sekreterare Kungliga Generaltullstyrelsen

1896 Byråchef  Kanslibyrån  Kungliga Generaltullstyrelsen
1909 Landshövding i Kronobergs län
1925

Pension

1902-1911

Ledamot i riksdagens 1:a kammare för Göteborgs och Bohuslän

1914-1919

Ledamot i riksdagens 1:a kammare för Kronobergs län

1905 – 1910

Ecklesiastikminister i Schwartz ministär  mars – okt

 

Kronoberg : Ordförande i Hushållningssällskapet,  Skogsvårdsstyrelsen,

Lantbruksskolestyrelsen mm

Ledamot av styrelsen för Bohusläns Gille i Stockholm Instiftat 1907
1895 Vasaorden  Riddare
1911 Vasaorden  Kommendör 1:a kl
1913 Nordstjärneorden    Kommendör 
1920 Nordstjärneorden    Kommendör med stora korset
1925 Riddare av Konung Carl XIII:s orden

            Ett minnesblad från  avskedsfesten finns på Växjö Stadsbibliotek 

 

bakåt

originalet i Länsresidenset Växjö