Hans Hjalmar Gustafsson 1881 - 1967
Vet inte hur det här går men jag prövar att skicka dessa.
Högst upp är morfars 75-årsdag, tror jag taget cirka 1956. Morfar med nya
hustrun Ester i mitten och på var sida systrarna Hansine till vänster och
Inga till höger. Till höger om Inga sitter Harry och till vänster om Hansine
sitter Georg.I förgrunden har vi från vänster Jill Annbritt (dotter till
Georg) Barbro (dotter till Inga) och Ingmarie(dotter till Georg) längst upp
Till vänster står mina bröder (inte den yttersta med glasögon) men sen
kommer i nämnd ordning Hans-Olof, Leif och Guy.
Det nedre kortet visar Hjalmars familj och bör vara taget omkring 1919.
Hjalmar med första frun Anna Östlund???
Och från höger Harry, Hansine, Georg (sittande), Johnne och i knät sitter
Inga


Från Jill Schröder sept 2006

 

bakåt