Morfar Oskar Gustafson Mormor Hanna Alfredsson

1883 - 1962 1891 - 1944


Kort från Gunnar Gustafsson Sundshult

bakåt