Gammalt hemman vid Gannarve, Halls församling.

   Enligt de första uppgifterna jag fått skulle detta

   vara stället där Maria o Simo bodde.

   Visade sig senare att jag misstaget mig

åter