HALLS KYRKA

Här ligger Maria och Simo Starostin begravda                                                                                                                        se även

åter