RÖSTER OM GEORG ÖRN  -  ETT PATIENTÖDE

Utställning hösten 2013 arrangerat av Psykiatriska museet Gertrudsvik Västervik

Ett stort tack till  Carina Andersson Sarge  som forskat fram fakta och arrangerat utställning

www.psykmuseet.se/aktuell-utstallning/